Uğraştim ama olmadi

kısa kenara x dersek alan 2x² = 6 ve x = √3 olur.

√768/√3 = 16 adet sıra vardır.
her sırada 7/2 mermer olduğuna göre

toplam mermer = 16.7/2 = 56 olur.

E seçeneği görünmüyor ama tahminen cevap E = 56 dır.