Ugrastim Yapamadım

Aşağıdaki düzenekte bir eşkenar üçgenin köşelerine birer çember ve kenarlarının doğrusal uzantılarına birer kare yerleştirilmiştir. Çemberlerin içine yazılan a, b ve c sayma sayılarıdır.

Bu düzenekte her bir karenin içinde yazılı olan sayı, kare ile aynı doğrultudaki iki çemberin içindeki sayıların toplamina eşittir.

Buna göre, x’in alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 36

B) 39

C) 42

D) 43

E) 45