Ulusal kültür ile evrensel kültür arasındaki ilişkiyi yorumlar mısınıızz?

  1. Sinif sosyoloji.