Uslu sayılar çözümünü yapıp atarmisiniz

Cevap D olacak çünkü birinci sayının cevabı 1 ikinici sayının cevabı -1 fakat önünde eksi var ve işareti değişir +1 olur üçüncü sayıda +1 olduğu için cevap D dir.

1 Beğeni