@uzmanOkUn yardımcı olur musunuz

Y ile X-Z arasında verilenlere göre 2/3 oranı var.
Cisimlerin özdeş olması nedeniyle orta noktadan asılması şartıyla 1 numara dengeyi her koşulda sağlar.
2/3 oranı nedeniyle 3. resim de bu koşulu sağlar. Ama 2/3 oranı nedeniyle ortadan asılı olması şartıyla dengede olmaz.

Cevap E

1 Beğeni