Yapamadım çok zor

i[JPEG_20200116_095859_953889858411209355I]

281x500(upload://at1n6QFAYyiRLa6lJnwGpHIL4IB.jpeg)

  1. soruda alt alta toplama yapıldığında
    11.(x+y+z) = 66 ve
    x+y+z = 6 bulunur.
    Cevap : E

İkinci soruda üst satırı 3 ile çarpıp, üstteki denklemi alttaki denklemden çıkartırsak;

a = 9 olarak sonucu buluruz.

Cevap : A