Yardım edebilir misiniz?

Cevap A. Çünkü tepkimede maddenin kütlesi korunur

yalnız cevap c) şıkkı

Öncelikle bu soruda bir hata bulunmakta. Tepkime denklemi şöyle olmalı.
2H20–> 2H2 + O2 Bu yüzden mor renkli olan H20, mavi renkli olan O2 ve pembe renkli olan H2’dir.
Tepkimenin sol tarafında girenler, sağ tarafında ürünler vardır. Tepkimede girenler azalacak ya da tükenecek ürünler ise oluşacaktır. Bu soruda H20 girenler kısmında olduğu için azalan grafik olması gerekir. bu yüzden D şıkkını eleriz. Ürünlerde H2 ve O2 oluşacağı için yükselen grafik olmalı. Aynı zamanda H20’nun başlangıçtaki kütlesi H2 ve O2 kütlelerinin toplamına eşit olmalı. Bu yüzden Cevap C şıkkıdır.