Yardım eder misiniz asit baz dengesi

pH 3 ise Molar derişim 10^-3 tür. Buna a derişim eklemeliyiz ki pH 2 olsun yani Molar derişim 10^-2 olsun.
(2 x 10^-3 + a) / 2L = 1 x 10^-2 ise a= 0.018 mol. Cevap A