Yardım eder misiniz konuda

K, L, M maddelerinin kütle hacim grafiği şekilde ki gibidir.

Buna göre, maddelerin yoğunlukları arasındaki ilişki nedir?

A) d > dı > dk B) d >dM>dk

C) dk >dM>d D) dk > d > d

E) d > dk >dM