Yardım eder misiniz lütfen. Problemler

Doğru Cevap:A

paranın sayıca en çok olması maksimum sayıda 25 kr ile mümkün olur. 6,50 TL nin 1 adet 50 kr ise geriye 6 TL kalır. Bunların tamamı 25 kr olursa; 25 sayısı ; 600/25 = 24 adet olur. 1 adet 50 kr vardı.

24 + 1 = 25 en çok sayıda paranın olduğu durumdur.