Yardım eder misiniz lütfen üçgenler

Doğru Cevap:12

Bu soruyu Z kuralını kullanarak çözebilirsin