Yardım eder misiniz ters orantı konusu

Doğru Cevap:A