Yardım eder misiniz yapamadım üçgenler

CEVAP

:4 KÖK 2