Yardım eder misiniz

Doğru Cevap: 10

Dogru cevap 10 diyor ve 2/1 : 1yapmaz 2 yapar