Yardım eder misiniz

Doğru Cevap Şıkkı:

@Mustafa7

Türev ve polinomun toplamı 2.derceden demekki polinom 2.dereceden dir.(çünkü kendisi 2.dereceden türevi 1.dereden toplamı ise 2.dereceden olur)

P(x)=axkare+bx+c
Türev P(x)=2ax+b toplayıp polinom eşitliğinden a ,b ve c yi bulacaksın

1 Beğeni