Yardım eder misiniz

Doğru Cevap:d

7 nin nasıl geldiğini anlayamadım

Tam kare ifade oluşturmak için 4 ve 1 rakamlarını kullandım. Parantez dışında - işaretleri var yani -5 olmuş oluyor. Bize verilen denklemde 2 sayısı var. Denkleme eşitlenmesi için +7 ekledim.
-5+7=2 yani denklemi aynen yazmış oluyorum yine.

Teşekkür ederim :innocent: :innocent: :innocent: :innocent: