Yardım eder misiniz?

Çevresinin uzunluğu 12br olan bir üçgenin iç bölgesinden herhangi bir nokta seçiliyor. Buna göre, bu noktanın üçgenin köşelerine olan uzaklıkları toplamının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?