Yardım eder misiniz

I. X olayı CO2 ve O2’nin alveollerdeki yer değişimi dış solunum, doku hücrelerindeki yer değişimi ise iç solunumdur. Doğru.
II. X olayı gerçekleşirken oksitlenen kan çevre hücreler tarafından kullanılır. Doğru.
III. Y olayı sonucunda kandaki CO2 miktarı artacağı için kanın asitliği artar. Doğru.