Yardım eder misiniz

üsler çift sayı olduğu için mutlak değer içinde çıkar.