Yardım eder misiniz

ben B buldum ama değilmiş anlatabilir misiniz lütfen

Bu olay modifikasyondur. Modifikasyonlar genlerdeki nükleotitlerin dizilimini ve sayısını etkilemez. Yalnızca genlerin çalışma prensibini etkiler. Bu değişen çalışma prensibi çevre şartları ortadan kalktığında ilk haline dönebilir. Buna göre yukarıdaki verdiğim bilgilere göre B, C ve D şıkları doğrudur. Ancak A şıkkında nükleotit dizilimini geçici olarak değiştirir ifadesi yanlıştır. Çalışma prensibini değiştirir olacaktı. Cevap A şıkkıdır.

Teşekkür ederim hocam😇

1 Beğeni