Yardım eder misiniz

-3<x<4
-5<y<2
Olduğuna göre xy+x+y Toplamının en büyük tamsayı değeri en küçük sayı değerinden kaç fazladır?

Doğru Cevap: