Yardım eder misiniz 😥

1.)Şekildeki taşma kabında 70 cm su varken kabin içine suda çözünmeyen bir taş yavaşça bırakıldı ğında boş kaba 5 cm sivi taşıyor.

Buna göre; taşın hacmi kaç cm3 tür?

2.) Şekildeki taşırma kabında 60 cm su varken bu kaba 30 cm3 hacminde cisim atıldığında boş kaba x cm3 hacminde su taşıyor.

Buna göre, x kaç cm3 tür?