Yardım eder misiniz

Limit ve süreklilik

Doğru Cevap Şıkkı:B