Yardım eder misiniz

Karıncıkların asılması sırasında;
Sağ karıncık akciğer atardamarına kalpteki kirli kanı, sol karıncık ise aort atardamarına kalpteki temiz kanı pompalar.

Cevap A