Yardim edin cozemedim

A(4,3) ve B(-2,-1) olduğuna göre apsis toplamı = 4-2= 2 olur.

Apsis (x) , Ordinat (y) ilk önce A yı buluyoruz (4,3) apsisi yani x 4 'tür.
B ye baktığımızda (-2,-1)
Yani 4 + -2 = 2 dir