Yardım edin lütfen

Cevp e değil mi
Romanlardaki kişi sayısı hikayelerden az olmaz