Yardım edin rica ediyorum

  1. Bir un fabrikası çiftçiden aldığı buğdayı kapasitesi 10 ton olan traktör ve kapasitesi 25 ton olan kamyon ile fabrikaya taşımak tadır. Bu fabrikaya,

• bir traktör buğdayın maliyeti 23 300 TL,

• bir kamyon buğdayın maliyeti 57 600 TL’dir.

Bu fabrikaya, bir traktörün nakliye masrafı bir kamyonun nak liye masrafının yarısı olduğuna göre, bir traktör buğdayın nak liye masrafı kaç TL’dir?

A) 1100

B) 1200

C) 1300

D) 1400

E) 2300

1 Beğeni