Yardım edin

A

x yerine 2 verirsen denklemi sağlamaz onun için p(2)