Yardım Lutfen

Eba soruları anlama

dığım soru

A-) Mitoz bölünmenin özelliğidir.
B-) Çok hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
C-)2 hücre değil 4 hücre oluşur.
D-) Doğru cevaptır.