Yardım matematik değilidr

15893494056094730491260280576926

Çuha çiçeğinin renklerinin farklı olması modifikasyondur. Modifikasyonlar genlerin işleyişini değiştirmekte ancak yapısını değiştirmemektedir. A,B ve D şıkları genetik yapısıyla alakalı olduğundan yanlıştır. Doğru cevap C şıkkıdır.

1 Beğeni