Yardımcı olabilir misini?

Önce hızı metre/saniye yapmamız gerekir.

90 km/saat = 90000/3600 metre/saniye = 25 m/sn

25*10 = 250 tren boyunu verir.

Cevap B