Yardımcı olabirmisiniz?

cevabı d buldum. Çektiğin fotoğraf net olarak çıkmamış. Sayıyı 360 kabul ederek soruyu çözdüm