Yardımcı olur musunuz 9. Sinif fizik

Kütle m=d.V olduğundan
100=20.K+40.L
115=50.K+10.L eşitliklerinden taraf tarafa oranlanırsa dk/dL=4/3 bulunur