Yardımcı olur musunuz? Cevap C

Yükleme: JPEG_20200118_124522_904719331.jpg…

Resmi yükleyemediğim için soruyu göremiyorum. Tekrar yükleme yapabilir misiniz ?