Yardımcı olur musunuz lütfen rica ediyorum?

Doğru C

evap: