Yardımcı olur musunuz lütfen

ikinci torba : birinci torba
1 için : 9 durum
2 için : 4 durum
3 için : 3 durum = istenen 15 durum
Toplam durum : 3× 8= 24
Istenen durum / tüm durum = 5/8