Yardımcı olur musunuz lütfenn

Aşağıda A mağazasının belli bir ürün için yaptığı kam panya verilmiştir.

Aynı üründen 2 tane alana 3. ürün

B mağazası ise aynı ürünü maliyet fiyatının 240 TL fazla sina satmaktadır. Kampanya kapsamında bir müşteriye 3 tane ürün satan A mağazası bu satıştan kâr elde etmiştir. Fakat A mağazası aynı satışı kampanyadan önce yapmış olsaydı bu satıştan elde edeceği kâr oranı B mağazasıyla aynı olacaktı.

Bu ürünlerin bir tanesinin A ve B mağazalarına olan maliyet fiyatları birbirinden farklı olduğuna göre, her bir ürünün B mağazasına olan maliyeti kaç liradır?

A) 270

B) 300

C) 360

D) 420

E) 480