Yardımcı olur musunuz?

O noktasının sağ tarafı pozitif, sol tarafı negatiftir. Ayrıca O noktasının üst tarafı pozitif, alt tarafı negatiftir.

Buna göre x in pozitif, y nin negatif olduğu nokta G noktasıdır.