Yardımcı olur musunuz

(x-3)^2+(2y+3)^2 -29 x=3 y=-3/2 için en küçük değerini alir -29 olur

1 Beğeni