Yardımcı olur musunuz?

  1. soru:

6000 kg / 500 kg = 60/5 = 12

Cevap D

1 Beğeni

a/b = 2/3
a = 2b/3

a + 2b = 2b/3 + 2b = 8b/3 = 32
b= 12
a = 8
a+b = 20

1 Beğeni