Yardimci olur musunuz?

Cevap a mı doğruysa anlatayım

Cevap anahtarı yok malaasef

Bak şimdi Türkçe de ekler kelimeye eklendiğinde büyük ünlü uyumu veya küçük ünlü uyumuna uyuyor mu diye bakılır.
A şıkkı vurur-ken (-Ken Eki büyük ünlü uyumuna uymaz. Bu yüzden doğru cevap bu)
B şıkkı ağla-mış (büyük ünlü uyumuna uyar.)
C şıkkı arası-n-da-y-dı (büyük ünlü uyumuna uyar.)
D şıkkı park-da (büyük ünlü uyumuna uyar)
E şıkkı kapı-dan (büyğk ünlü uyumuna uyar.)
Ünlü uyumlarını bilmiyorsan konu çalışabilirsin