Yardımcı olur musunuz?

  1. x ve y birer tam sayı olmak üzere

p: “x + y toplamı tek sayıdır.”

q: “x tek sayıdır.”

r: “x.y çarpımı tek sayıdır.” =

önermeleri veriliyor.

Buna göre, aşağıdaki koşullu önermelerden hangisi nin doğruluk değeri 1 dir?

A) p =r B) q = r

C) p= q

E)r9

D4

E) 5

1 Beğeni