Yardımcı olur musunuz?

Grafikten de anlaşılacağı üzere
x = -3 değeri y en büyük değeri alır : y = 8
x = -7 değeri y en küçük değeri alır : y = 1
toplam = 9
Cevap : C

1 Beğeni