Yardımcı olurmusunuz?

Cevap B’dir.Paragafta belirtilen ‘’ Bedri Rahmi Eyüpoglu okuyucusuna şiirler aracılığıyla tablolar sunan bir sanatkardir. Dış aleme ait unsurlari şairin iç unsurlarını yansıtan malzemelere dönüştürmesi şiirin oluşmasına yön verir’’ mesajı şairin iç dünyasın da doğa tasvirleriyle dolu bir şiiri tablo gibi bizlere aktardığı söylenmek istenmiştir.