Yardımcı olurmusunuz?

30 koltuk kaldığına göre tabloda orta satıra bakmamız gerekecek. Kendisi dahil 21 kişi olduklarına göre 26,27,28,29,30 biletlerine 518 = 90 lira vereceklerdir.
Kalanları 3. satırda olacaktır. 24
16 = 384 lira vereceklerdir.
384+90 = 474 toplam ödeyecekleri paradır.

Cevap C