Yardimmm ediiin lutfen

1 isik yili 10.000.000.000.000 (10 trilyon)
Km dir . Buna gore 700.000 km kaç ışık yili uzakliktadir?

Doğru Cevap Şıkkı: