Yardımmm🙏🙏

İlk ifade sayılar negatif olsa bile asla sıfır olmaz.
Diğer ifadelerde tek kuvvet olduğundan, tek kuvvetli sayıları negatif veya pozitif seçtiğimizde sonuç sıfır olabilir.