Yardımmmmmm

Bir ABC ikizkenar üçgenin a,b,c kenar uzunlukları cm cinsinden birer tam sayıdır.Eşkenarlardan biri b olmak üzere bu uzunluklar arasında (a+b+c)(a-b+c):11 bağlantısı olduğuna göre üçgenin kenar uzunlukları çarpımı kaç cm’dir?