Yaş problemleri yardım eder misiniz cevap A

Doğru Cevap:A

4 yıl önce toplam her iki kişiden de 8 yaş önce olmalıdır.
32 -8 = 24 olur.