Yeniyim. Lütfen cevaplar mısınız?


Cevap =Siz bulun

En küçük dediği için ekok alacaksın. Ekokları 36 olan iki doğal sayıya a, ve b diyelim.
36 =2^2.3^2 çarpanları
En küçük dediği için a ve b değeri 4,ve 9 olur. Ekokları da 36
Yani cevap 13